Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.skanidovana.eu internetinės parduotuvės(toliau paslaugos Teikėjo) ir  paslaugos Gavėjo (Užsakovo) pagrindinių asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir rinkimo tvarką bei principus, remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.2. Internetinėje parduotuvėje nurodydami asmens duomenis, sutinkate, kad paslaugos Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje numatytomis priemonėmis ir tikslais pagal teisės aktuose numatytą tvarką.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Paslaugos teikėjas vadovaujasi žemiau pateiktais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. Asmens duomenys renkami teisėtiems ir konkretiems tikslams pasiekti.

2.1.2. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.3. Asmens duomenis tvarko tik tie įmonės darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė.

2.1.4. Visa informacija apie tvarkomus asmenius duomenis yra konfidenciali.

2.2.  Paslaugos teikėjas gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą. Asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formoje ar pirkimo metu nurodyta informacija)

renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.2.1. užsakymų vykdymui ir su tuo susijusios informacijos apdorojimui;

2.2.2. apskaitos dokumentų (sąskaitų –faktūrų) išrašymui;

2.2.3. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.2. Paslaugos Teikėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti (2.2 punktas);

3.1.3. Vykdomas tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Registracijos internetinėje parduotuvėje taisyklės

4.1. Registracijos formoje paslaugos Gavėjas pateikia tik pilną ir teisingą informaciją, kuri reikalinga užsakymo vykdymui. Kitu atveju, paslaugos Teikėjas pasilieka teisę anuliuoti registraciją, ištrinti duomenis ar apriboti asmens galimybes naudotis internetine parduotuve ir vykdyti pirkimą.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Paslaugų Gavėjas turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el.paštu skanidovana20@gmail.com arba intenetinėje parduotuvėje nurodytu telefonu.

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“), kurią naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                7.1. Paslaugos teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos  sąlygas apie tai pranešdamas tinklapyje, privatumo politikos skiltyje. Tolimesnis naudojimasis šia internetine parduotuve reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami remaintis Lietuvos Respublikos įstatymais.
TOP

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Uždaryti